ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák a www.thereachyrich.com (továbbiakban: „Weboldal”) felhasználási feltételeit. A Weboldal használatával Ön teljeskörűen elfogadja az ÁSZF feltételeit, amely alapján szerződés jön létre Ön, mint a Weboldal felhasználója (továbbiakban: „Felhasználó”), valamint a Weboldal szolgáltatója között (továbbiakban: „Szolgáltató”), a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában (továbbiakban: „Szolgáltatás”). Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, kérjük a regisztrációtól való tartózkodást. A Weboldalra történő regisztráció és feliratkozás a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadását jelenti.
Kiemeljük, hogy a jelen ÁSZF Weboldalra történő hivatkozásai, magában foglalják mind a www.thereachyrich.com weboldalt, mind az ott elérhetővé tett digitális tartalmakat és szolgáltatásokat egyaránt.
A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.
Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
A Weboldalon közölt információk nem helyettesítik a professzionális orvosi-, és pszichiátriai véleményeket. Amennyiben problémái adódnak egészségügyi vagy mentális jólétével kapcsolatban, javasoljuk, hogy azonnal vegye fel a kapcsolatot orvosával.
• Szolgáltatásaink kizárólag tájékoztató és szórakoztató célt szolgálnak, saját célú használatra. Orvosi-, vagy pszichiátriai célú felhasználásuk szigorúan tilos.
• Szolgáltatásaink nem tekinthetők orvosi véleménynek.
• Szolgáltatásaink nem nyújtanak hiteles és pontos értékelést az ember mentális jólétére és személyiségére vonatkozóan. Ha bármilyen mentális aggálya merülne fel szolgáltatásink használata során, forduljon orvoshoz megfelelő tanácsadásért.
• Szolgáltató nem tehető felelőssé a Felhasználónak az ÁSZF elolvasása és megértése utáni cselekedeteiért.
• Szolgáltatásaink kizárólag személyes használatra készültek, azok felhasználása üzleti, oktatási vagy foglalkoztatási környezetben tilos.
• Szolgáltatásaink magyar nyelven kerülnek megfogalmazásra, más nyelvre történő fordításuk helyességét nem garantáljuk.
Kizárólag azon természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatásokat, akik a 16. életévüket betöltötték, vagy rendelkeznek szülő vagy más 16. életévét betöltött törvényes képviselő előzetes hozzájárulásával a személyes adataik kezelése és azok feldolgozása vonatkozásában, illetve előzőleg elfogadták a jelen ÁSZF-et, továbbá regisztráltak a www.thereachyrich.com Weboldalon.
Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai irányadók.
Jelen Weboldal sütiket (cookies) használ. A Weboldal használatával és az ÁSZF elfogadásával beleegyezik a sütik használatába az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseivel összhangban.
Jelen ÁSZF módosításra kerülhet a jogszabályok, illetve az üzleti gyakorlat változása következtében. Az ÁSZF módosítása esetén Szolgáltató Felhasználót a változásoknak a www.thereachyrich.com oldalon történő közzététele útján értesíti. A Weboldal további használatával Felhasználó elfogadja a jelenleg hatályos ÁSZF rendelkezéseit.

REGISZTRÁCIÓ

A Weboldalon nyújtott Szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztráció során Felhasználó személyes adatokat ad meg. Felhasználó választhat, hogy Instagram vagy Facebook profiljával, illetve ezek hiányában születési helyének, születési évének és e-mail címének megadásával regisztrál a Weboldalra. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
A regisztráció során Felhasználónak köteles jelszó megadására. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. Amennyiben úgy észleli, hogy más visszaél a jelszavával, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Weboldal ügyfélszolgálatával az alábbi e-mail címen: info@thereachyrich.com Adatokkal való visszaélés esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni, illetve Felhasználót arra kérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Felhasználó mindaddig nem lesz jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, amíg jelszavát meg nem változtatja vagy Szolgáltató nem aktiválja újból Felhasználó fiókját.
Felhasználó köteles valós adatokat szolgáltatni, amelyeket a felmerülő változásokhoz képest folyamatosan frissít. Szolgáltató jogosult felvenni a kapcsolatot Felhasználóval a regisztráció során közölt elérhetőségén.
Egy személynek a Weboldalon kizárólag egy felhasználói fiókja lehet. Szolgáltató bármikor jogosult törölni bármely olyan felhasználói fiókot, vagy regisztrációt, ha a Felhasználó több felhasználói fiókkal rendelkezik.
Szolgáltató továbbá jogosult törölni vagy felfüggeszteni bármely regisztrációt, amennyiben az nem felel meg a jelen ÁSZF-ben vagy az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.

SZEMÉLYISÉGTESZT

A Weboldal használata során Felhasználó jogosult Személyiségteszt kitöltésére (továbbiakban: „Személyiségteszt”). A kitöltött Személyiségteszt automatikusan kiértékelésre kerül és az eredmény alapján a Felhasználóhoz rendel a 16 személyiségtípusból egyet, valamint két személyiségtípus változatot, az adott személyiségtípus részletes leírásával (továbbiakban: „Eredmény”). Szolgáltató jogosult a Felhasználó által a Személyiségteszt kitöltése során adott válaszainak felhasználására, illetve rögzítheti Felhasználó Eredményét fejlesztési célból az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint.

SZERZŐI JOG

Eltérő rendelkezés hiányában Szolgáltató rendelkezik kizárólagos felhasználási joggal a Weboldal, valamint az azon közzétett anyagok felett, beleértve a szerzői jogokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogokat, védjegyeket, know-how-t, szoftvereket és minden egyéb szellemi tulajdonjogot. Valamennyi szellemi tulajdonjog kizárólagosan Szolgáltatót illeti.
Felhasználó jogosult a tartalmak megtekintésére, saját célú letöltésére, illetve kinyomtatására a jelen ÁSZF feltételei szerint.
Szolgáltató előzetes engedélye nélkül Felhasználó nem jogosult az alábbi tevékenységekre:
• bármely, a Weboldalon található anyag lemásolására, lefordítására (beleértve az anyag más weboldalon történő közzétételét is, illetve az engedély nélküli nagy nyilvánosság előtt történő feltárását)
• a Weboldalon megtalálható bármely anyag eladására
• a Weboldal anyagainak többszörösítésére, lemásolására üzleti célból
• a Weboldal anyagainak módosítására, illetve bármely módon való megváltoztatására
• Weboldalon található anyagok terjesztésére, kivéve, ha az kifejezetten terjeszthető tartalom
• bármely a Weboldalon található, harmadik személy szellemi tulajdonjogának engedély nélküli lemásolására
A Weboldal szellemi tulajdonjogainak megsértése esetén Szolgáltató jogosult azonnali jogi eljárás kezdeményezésére a jogsértővel szemben.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felhasználó nem használhatja a Weboldalt jogellenesen, illetve olyan módon, amellyel kárt okoz vagy okozhat a Weboldalban, vagy károsítja a Weboldal hozzáférhetőségét.
Felhasználó nem használhatja a Weboldalt olyan anyagok másolására, tárolására, továbbítására, terjesztésére, amelyek kémprogramokból, számítógépes vírusokból vagy egyéb káros számítógépes szoftverből származnak. A Weboldalon tilos az automatizált adatgyűjtés kifejezett írásbeli engedély nélkül.
Felhasználó nem használhatja a Weboldalt kéretlen kereskedelmi közlemények továbbítására. Felhasználó továbbá nem használhatja a Weboldalt kereskedelmi, üzleti célból előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül.
Felhasználó továbbá nem használhatja a Weboldalt foglalkoztatási céllal, ideértve a munkavállalók értékelését, illetve az állásinterjún való tesztelést is.
Felhasználó felelős minden tartalomért, amelyet megoszt a Weboldalon vagy a többi felhasználó számára elérhetővé tesz. Felhasználó vállalja, hogy nem oszt meg tartalmat az alábbiakról:
• Bármilyen sértő, rágalmazó, obszcén, szexuális irányultságú, fenyegető, vagy jogellenes tartalmat,
• Bármilyen tartalmat, amely hamis, valótlan vagy félrevezető információt tartalmaz
• Bármilyen tartalmat, amely illegális, vagy ilyen tevékenységre buzdít vagy
• Bármilyen jelszót vagy bizalmas információt tartalmazó adatot.
Felhasználó vállalja az alábbi tevékenységek elkerülését:
• Nem zaklatja, illetve félemlíti meg a Weboldal felhasználóit.
• Nem tesz olyat, ami megakadályozná a Weboldal megfelelő működését.
• Nem tesz úgy, mintha az Szolgáltató engedélyezte volna a tevékenységét.
• Nem adhatja ki magát másik személynek, függetlenül attól, hogy az illető a Weboldal felhasználója-e.

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GYÁRTOTT TARTALOM

Szolgáltató lehetővé teheti Felhasználó számára, hogy tartalmakat tegyen közzé a Weboldalon (továbbiakban: „Felhasználói Tartalom”) megjegyzések, kommentek és privát üzenetek formájában.
Szolgáltató jogosult a Felhasználói Tartalom szerkesztésére vagy eltávolítására, különösképpen a jelen ÁSZF rendelkezéseinek nem megfelelő tartalmak vonatkozásában.
A Weboldalon történő bármely tartalom közzétételével Felhasználó elfogadja, hogy:
• Felhasználó a Tartalom gyártója;
• Felhasználó tekinthető az ehhez tartozó szellemi tulajdonjogok tulajdonosának (szerzői jog és egyéb jogok).
Felhasználó felelősséget vállal minden, általa közzétett tartalomért. Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a saját károkozásából származó károkat Szolgáltatónak, illetve viseli az ebből eredő jogviták költségeit.
Felhasználó a tartalom megosztásával engedélyt ad Szolgáltató a Felhasználói Tartalom továbbítására, megosztására, másolására, nyilvános közzétételére bármilyen felületen, bármilyen célra (ideértve az üzleti célokat is). Felhasználó ezt az engedélyt nem tagadhatja meg.
Felhasználó vállalja, hogy nem tesz közzé sértő, valótlan, félrevezető, illetve jogellenes tartalmakat.
Felhasználó különösképpen vállalja, hogy nem tesz közzé olyan Tartalmat:
• amely rasszizmusról, fanatizmusról szól, illetve alkalmas arra, hogy gyűlöletet kelt másokban
• amelyben más személyt zaklat, vagy más személy zaklatására buzdít
• amely pornográf vagy más szexuális jellegű tartalmat jelenít meg
• amely sértő, megfélemlítő, obszcén, fenyegető, rágalmazó, vagy amelyben ilyen magatartásra hív fel másokat
• amely illegális, jogellenes, sérti a szellemi tulajdonjogot, sérti más jó hírnevét, illetve amellyel megszegi titoktartási kötelezettségét, valamint amellyel illegális tevékenységre hív fel másokat
• amellyel elősegíti egy másik személy szerzői joggal védett művének jogosulatlan másolását, ideértve a kalóz számítógépes programok, linkek biztosítását, a másolásvédő eszközök megkerülését
• amelyben instrukciót ad olyan illegális tevékenységek elvégzéséhez, mint az illegális fegyverek készítése vagy vásárlása, számítógépes vírusok készítése, más személyiségi jogainak a megsértése
• amely csak jelszóval hozzáférhető oldalakat, illetve rejtett oldalakat, képeket tartalmaz (amelyekhez más oldalról nem lehetséges a hozzáférés)
• amelyben jelszavakat, illetve egyéb személyes adatot kér más Felhasználótól üzleti vagy jogellenes használat érdekében
• amely levélszemétnek, illetve spam e-mailnek minősül
• amely valótlan, vagy félrevezető információt tartalmaz és arról tud
• amely személyes adatot tartalmaz (név, elérhetőség..)
• amely célja kereskedelmi versenyekre, nyereményjátékokra, piramisjátékra való felhívás.
Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor, indokolás nélkül eltávolítson Felhasználói Tartalmat.

ÉRTESÍTÉS ÉS ELTÁVOLÍTÁS

Szolgáltató minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy értesítés következtében azonosítsa és eltávolítsa azokat a tartalmakat a Weboldalról, amelyek szellemi tulajdonjogot sértenek.
Amennyiben úgy gondolja, hogy a Weboldalon található bármely információ szellemi tulajdonjogot vagy személyiségi jogot sért, e-mail útján küldje el észrevételeit az alábbi címre: info@thereachyrich.com , az alábbiak megjelölésével:
• teljes név, elérhetőség, cím, telefonszám, e-mail cím
• URL cím, amelyen a rágalmazó vagy jogellenes tartalom megjelenik
• a tartalom, amelyet sértőnek talál
• okok megjelölése, amely miatt úgy gondolja, hogy a tartalom jogellenes
• meghatalmazás arra vonatkozóan, hogy eljárhat a jogosult nevében
• aláírt, egyoldalú nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk valósak
Bármely, a jelen ponttal összefüggésben tett nyilatkozat felhasználható bírósági eljárásban.

JÓTÁLLÁS

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett információk hitelességéért, illetve nem biztosítja, hogy a Weboldal a továbbiakban is elérhető marad. Szolgáltató jogosult a Weboldalt és az azon található szolgáltatásokat bármikor, külön értesítés nélkül felfüggeszteni.
Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata közben tanúsított tevékenységéért és az ebből fakadó döntésekért teljes felelősséget vállal.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a személyiségtesztek hitelességéért. Szolgáltató kizárja a felelősségét a Weboldal használatával kapcsolatban a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben
A Weboldalon található információk nem tekinthetők orvosi, pszichológiai, üzleti vagy bármely más tanácsként, minden anyag kizárólag tájékoztató jellegű.
Amennyiben a Weboldal harmadik fél webhelyeire utaló linket tartalmaz, Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik fél weboldalán található tartalom vonatkozásában, Felhasználó továbbá vállalja, hogy ezen webhelyeket a saját felelősségére használja. A harmadik fél weboldala és Szolgáltató weboldala közt nem jön létre szerződés.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

Szolgáltató nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a felelősségét jogellenes módon. Ennek megfelelően Szolgáltató nem zárhatja ki vagy korlátozhatja felelősségét az alábbi károk vonatkozásában:
• gondatlan halál okozás vagy személyi sérülés
• csalásból eredő károk
• olyan károk vonatkozásában, amelynek korlátozása a hazai jogszabályok alapján kizárt.
Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek előre nem láthatók, elkerülhetetlenek és Szolgáltató tevékenysége által nem befolyásolható okból erednek, ideértve, de nem kizárólagosan a munkaerőhiányt, beszállítók hibáját, természeti katasztrófákat, közlekedési fennakadást, jogalkotási vagy kormányzati beavatkozást, pandémiát (továbbiakban: „Vis maior”).
A Szolgáltatások rendeltetése nem üzleti célú, így azoknak e célból való használatáért Felhasználó saját kockázatára felelős. Szolgáltató így különösképpen nem felelős Felhasználó üzleti veszteségeiért, kudarcaiért, elmaradt hasznaiért, költségeiért, jóhírnevéért, szerződéseiért. Szolgáltató továbbá nem felelős a Szolgáltatások használatából eredő üzleti vagy egyéb döntések meghozataláért, vagy egyéb munkaügyi viták kibontakozásáért, beleértve a munkavállalók tisztességtelen elbocsátását. Szolgáltató személyiségtípusokkal kapcsolatos információkat és anyagokat biztosít. Ezen információk nem nyújtanak teljeskörű tájékoztatást, a tartalmukat további információkkal és tanácsokkal együtt kell kezelni.
Felhasználó kijelenti, hogy a Weboldalon található tartalmak megtekintése után, azok hatásaira hozott döntéseinél figyelembe vesz az Szolgáltató által szolgáltatott információkon kívül más tényezőket is, többek között az orvosi és egyéb szakemberek tanácsait is.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatások használata következtében felmerülő érzelmi, mentális vagy egyéb zavarokért, kivéve, ha ezen károk Szolgáltató gondatlansága miatt következtek be.
Szolgáltató nem felel az adatokban, adatbázisokban, illetve szoftverekben bekövetkező károkért (de ez nem érinti Felhasználó törvényes jogait).
Szolgáltató továbbá nem felel azon károkért, amelyeket nem láthatott előre. A kár előrelátható, ha annak bekövetkezése a szerződéskötés időpontjában egyértelmű mind a két fél számára, például, ha arról kifejezetten értesítette Szolgáltatót a szerződés megkötése előtt.
A Weboldalon közzétett anyagok tartalmazhatnak Felhasználói véleményeket.
Amennyiben Felhasználó és egy másik Felhasználó közt jogvita merülne fel a Weboldal használatából eredő ok miatt, Felhasználó kijelenti, hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő jogi követeléseit Szolgáltatótól függetlenül érvényesíti és Szolgáltatót mentesíti felelőssége és kártérítési kötelezettsége alól.

JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉG KIZÁRÁSA

A Weboldalon közzétett ingyenes vagy fizetős anyagok nem garantálják a Felhasználó számára, hogy a Felhasználó ezek segítségével készített és közzétett bármilyen tartalom megfelel a jogszabályoknak, különösen ideértve a médiaszolgáltatásokra, a reklámokra, a fogyasztókra, a gyermekekre, a tisztességes piaci versenyre vagy bármely az adott tartalom tárgyára vonatkozó kötelezően alkalmazandó szabályozást.
Felhasználó külön is elfogadja, hogy a Weboldal anyagainak felhasználása nem mentesíti a Felhasználót a versenytörvény (1996. évi LVII. törvény) és a Gazdasági Versenyhivatal influencerekre (véleményvezérekre) vonatkozó ajánlásainak betartásától. A tartalomgyártásra vonatkozó jogszabályok betartása minden esetben a Felhasználó, továbbá a Felhasználóval jogviszonyban álló ügynökség vagy a Felhasználó által készített tartalmat szponzoráló megbízó felelőssége. Felhasználó, mint tartalomgyártó így különösen felelős valamennyi szponzorált tartalomra, reklámozási korlátozásra és gyermekek védelmére vonatkozó valamennyi szabályozás betartásáért.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett anyagokra, információkra és tanácsokra vonatkozó jogszabályok, kötelező érvényű ajánlások megváltozásáért. Szolgáltató nem vállal olyan kötelezettséget, hogy ilyen okból a Weboldalon közzétett tartalmakat frissítse, cserélje, törölje, módosítsa vagy kiegészítse.
Felhasználó elfogadja, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m) pontja alapján nem jogosult elállási jogát gyakorolni attól kezdve, hogy a Weboldalon díjfizetés ellenébe elérhető tartalom fizetéséről vagy a kifizetett tartalom elérhetőségéről Szolgáltató a Felhasználót az általa megadott email címen tájékoztatta.
Felhasználó a Szolgáltató felé semmilyen díjigényt, visszatérítési igényt, kártérítési vagy egyéb pénzben kifejezhető igényt nem támaszthat olyan alapon, hogy Felhasználót, mint tartalomgyártót bármilyen hátrányos jogkövetkezmény érte, vagy egyébként Felhasználó bármely előzetes elvárása nem teljesült a Weboldalon megjelent anyagokkal összefüggésben.

KÁRTÉRÍTÉS

Felhasználó kijelenti, hogy teljes mértékben megtéríti Szolgáltató veszteségeit, költségeit, kárait, amelyek az ÁSZF Felhasználó általi megsértéséből származnak.

AZ ÁSZF MEGSÉRTÉSE

Amennyiben Felhasználó megszegi jelen ÁSZF rendelkezéseit, Szolgáltató jogosult különböző intézkedéseket tenni a jogsértés kiküszöbölése iránt, így felfüggesztheti Felhasználó hozzáférését, blokkolhatja Felhasználó IP címét, felveheti a kapcsolatot a Felhasználó internetszolgáltatójával, hogy blokkolják a webhelyhez való hozzáférést, illetve peres eljárást indíthat Felhasználó ellen.

MÓDOSÍTÁS

Szolgáltató jogosult felülvizsgálni és módosítani a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A módosított ÁSZF rendelkezései a Weboldalon történő közzétételének napjától hatályos a Weboldal használatára vonatkozóan.

ÁTRUHÁZÁS

Szolgáltató jogosult a Felhasználó és Szolgáltató között fennálló szerződés, illetve az abból fakadó jogok és kötelezettségek átruházására Felhasználó értesítése és beleegyezése nélkül is. Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználót a már fennálló jogaitól nem foszthatja meg az átruházás következtében.
Felhasználó köteles Szolgáltatótól engedélyt kérni az e szerződésből fakadó jogainak átruházásához.

ELVÁLASZTHATÓSÁG

Jelen ÁSZF bekezdései önmagukban is hatályosak. Ha bármikor jelen ÁSZF valamelyik rendelkezése törvénytelennek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, vagy azzá válik bármilyen tekintetben a jogszabályok alapján, illetve bíróság vagy más illetékes hatóság határozata alapján, ez nem érinti az ÁSZ fennmaradó rendelkezéseinek törvényességét, érvényességét, kikényszeríthetőségét.

HARMADIK SZEMÉLY JOGAINAK KIZÁRÁSA

Jelen szerződés harmadik személlyel szemben nem hatályos, a szerződésből fakadó jogokat kizárólag Szolgáltató és Felhasználó érvényesítheti. Egyik fél sem köteles más személyt igénybe venni a szerződés felmondásához, illetve módosításához.

TELJES MEGÁLLAPODÁS

Jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat alkotják a teljes megállapodást a Weboldal használatával kapcsolatban és felülír minden korábbi megállapodást.

PERES ELJÁRÁS

Szolgáltató és Felhasználó a jelen ÁSZF kapcsán felmerülő valamennyi jogvitájukat igyekeznek tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani. Amennyiben az egyeztetések nem vezetnek eredményre, Szolgáltató és Felhasználó Magyarországon az hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Szolgáltató neve: Rich Art Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató rövidített neve: Rich Art Kft.
Székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.
Cégjegyzékszáma: 01 09 171717
Adószáma: 24317001-2-41
E-mail címe: info@thereachyrich.com